Podsumowanie działań

We wtorek (18 października br.) w godz. 6.00-22.00 policjanci ruchu drogowego chojnickiej komendy policji, wspólnie z policjantami z zespołów patrolowo-interwencyjnych, przeprowadzili na drogach powiatu chojnickiego działania pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Działania policji na drogach powiatu chojnickiego ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników. Piesi oraz rowerzyści stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego, dlatego nazywa się ich niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Działaniami objęte były przede wszystkim na te miejsca, gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, jak również miejsca, w których ruch pieszych jest najbardziej natężony.

Policjanci szczególną uwagę zwracali na osoby, które łamiąc przepisy ruchu drogowego, stwarzały zagrożenie dla innych uczestników ruchu, nacisk kładziono także na postępowanie pieszych oraz rowerzystów. W czasie akcji policjanci ukarali mandatami 35 osób, w tym 22 mandaty nałożono na kierujących pojazdami mechanicznymi, 4 na rowerzystów i 9 na pieszych. Pouczenia zastosowano wobec 13 osób, tj. 4 kierujących pojazdami silnikowymi, 1 rowerzysty i 8 pieszych. Najczęstszym przewinieniem kierujących rowerami było przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych, natomiast pieszych – przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Policjanci apelują o szczególną ostrożność! Przypominamy, że zarówno pieszy, jak i rowerzysta, są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Dlatego tak samo jak kierowcy, muszą być skoncentrowani i dla własnego bezpieczeństwa stosować zasadę ograniczonego zaufania, tzn. zdawać sobie sprawę, że prowadzący auto może ich nie zauważyć lub nie ustąpić mu pierwszeństwa. Natomiast kierowcy muszą mieć świadomość, że pieszy czy rowerzysta w konfrontacji z samochodem ma małe szanse przeżycia.
Bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze jednak zależy od nich samych. Dnia 31 sierpnia br. weszła w życie zmiana ustawy prawo o ruchu drogowym, rozszerzająca obowiązek stosowania elementów odblaskowych przez pieszych. Znowelizowany przepis nakazuje wszystkim pieszym (bez względu na ich wiek) noszenia elementów odblaskowych, w przypadku, gdy poruszają się oni po zmierzchu po drodze znajdującej się poza obszarem zabudowanym.

Źródło: KPP Chojnice