SP ZOZ Czersk przejmuje Ośrodek Zdrowia w Łęgu.

SP ZOZ Czersk przejmuje Ośrodek Zdrowia w Łęgu.
Pan doktor Piotr Stelmaszyński zwrócił się do Sołtysa Łęga Andrzeja Koseckiego                 o zorganizowanie spotkania z Burmistrz Czerska Panią Jolantą Fierek i Dyrektorem        SP ZOZ Czersk Panem Wiesławem Czechowskim w celu poprawy dostępności pacjentów Ośrodka Zdrowia Łąg do szerszych usług medycznych.
Strony poprosiły sołtysa o reprezentowanie pacjentów Ośrodka Zdrowia w Łęgu na w/w spotkaniu.

Pierwsze spotkanie odbyło się 2 lutego 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Czersku. Strony przedstawiły swoje propozycje na poprawę usług medycznych w Łęgu.

W dniu 10-02-2017 roku ponownie spotkali się w/w gdzie zapadła decyzja o przejęciu Ośrodka Zdrowia Łąg przez SP ZOZ Czersk.
Obecnie jeszcze będą trwały prace dotyczące uregulowania spraw prawno-formalnych.   Ze wstępnych ustaleń wynika, że wszelkie prace związane z tą operacją powinny zakończyć się do końca pierwszego półrocza 2017 roku.
Nadmieniam, że obecnie prujący lekarze oraz pielęgniarki nadal będą pracować w Ośrodku Zdrowia Łąg.

Mat. (red)

Wszelkie materiały zamieszczone na stronie infolag.pl są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie w całości lub fragmentach bez pisemnej zgody administratora jest zabronione.