POLICJA PRZYPOMINA

POLICJA PRZYPOMINA- JAZDA NA ROWERZE OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANIE NIETRZEŹWOŚCI NADAL JEST NIEZGODNA Z PRAWEM

 

Pomimo, że z kodeksu karnego zniknęło przestępstwo polegające na jeździe rowerem osoby będącej pod wpływem alkoholu, jednak nie oznacza to, że czyn taki jest bezkarny. Opisane zachowanie jest bowiem wykroczeniem, za które nadal mogą grozić dotkliwe sankcje. Policja apeluje o rozsądek i rozwagę.

Pomimo licznych kampanii społecznych, komunikatów i apeli nawołujących do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, w dalszym ciągu znajdują się osoby, które nie stosują się do nich i ignorując w ten sposób bezpieczeństwo swoje oraz innych decydują się na jazdę pod wpływem alkoholu. Policjanci codziennie czuwając nad bezpieczeństwem uczestników ruchu, zatrzymują nietrzeźwych rowerzystów.  Od początku roku w powiecie chojnickim policjanci zatrzymali blisko 40 nietrzeźwych rowerzystów. Osoby kierujące pod wpływem alkoholu niejednokrotnie są sprawcami zdarzeń drogowych.

Tego typu zdarzeń, w których nietrzeźwi rowerzyści stwarzają zagrożenie na drogach zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu, policja odnotowuje coraz więcej.
Przypominamy zatem, iż wprawdzie w 2013r. z kodeksu karnego zniknęło przestępstwo polegające na jeździe rowerem w stanie nietrzeźwości, jednak nie oznacza to, że czyn taki jest bezkarny. Opisane zachowanie jest bowiem wykroczeniem, za które nadal mogą grozić dotkliwe sankcje.

W myśl przepisów kodeksu wykroczeń, za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości (stężenie alkoholu w organizmie powyżej 0,5 promila), grozi kara aresztu (od 5 do 30 dni), bądź grzywna (od 50 do 5000 złotych).

Jazda na rowerze w stanie po użyciu alkoholu (stężenie alkoholu w organizmie pomiędzy 0,2, a 0,5 promila) także jest zagrożona karą aresztu (od 5 do 14 dni), bądź grzywną (od 20 do 5000 złotych).

W obu powyższych przypadkach sąd może ponadto orzec zakaz prowadzenia pojazdów.