Drogi Sołectwa Łąg

Na terenie Sołectwa Łąg w miesiącu Marcu 2017r. dokonano nawożenia dróg gruntowych w newralgicznych miejscach. Ponadto dokonano wyrównania wraz z walcowaniem dróg gruntowych.

mat. (red)