Prace na terenie Sołectwa

Na terenie sołectwa od 1 marca 2017 do 31-07-2017 jest pracownik społeczno-użyteczny który wykonuje różne prace na terenie sołectwa.

oraz pracownik skierowany przez Sąd w celu odrobienia godzin.

mat. (red)