AKTUALIZACJA Debata Społeczna

W dniu 18 maja 2017 roku w Łęgu odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa z udziałem Policji oraz przedstawicieli władz gminy. Debata rozpoczęła się omówieniem wniosków i ich realizacji zgłoszonych na debacie w dniu 14 kwietnia 2016 roku. Podczas spotkania mieszkańcy mogli przedstawić swoje problemy, uwagi bezpośrednio do przedstawicieli poszczególnych służb. Policjanci przedstawili i omówili zasady działania Krajowej mapy zagrożeń oraz omówili aktualne występujące zagrożenia i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom.

W dniu 18 maja 2017 roku o godzinie 17/00 w Ośrodku Kultury w Łęgu odbędzie się debata społeczna z udziałem przedstawicieli Policji a w szczególności dzielnicowego oraz przedstawiciela władz gminy.  W czasie debaty również wzorem roku ubiegłego będzie znakowanie rowerów.   Osoby które chcą oznakować swój rower powinny posiadać przy sobie  dowód osobisty.

Serdecznie zapraszamy.