Plac Zabaw przy Zespole Szkół w Łęgu

Plac zabaw przy Zespole Szkół w £ęgu wzbogacił się o nowe elementy zabawowe.  Rada Sołecka z £ęga przeznaczyła ze swojego budżetu 6000 zł na zakup huśtawek i dwóch bujaków sprężynowych. Sprzęt został zamontowany w poniedziałek 26 czerwca i z pewności będzie intensywnie wykorzystywany przez dzieci odwiedzające plac zabaw, a po wakacjach przez naszych najmłodszych uczniów z edukacji wczesnoszkolnej.

Panu Sołtysowi Andrzejowi Koseckiemu i całej Radzie Sołeckiej Sołectwa £ąg bardzo serdecznie dziękujemy.

Mat. ZS w Łęgu