Konkurs fotograficzny “Łąg w obiektywie”

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „ŁĄG W OBIEKTYWIE”

 

Regulamin konkursu

 • 1

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Ośrodek Kultury w Łęgu. Konkurs związany jest z organizacją święta Łęga – „Łęskich Kapuśniaków”

 • 2

Konkurs ma charakter otwarty.

 • 3

Uczestnicy przygotowują prace fotograficzne  związane z tematem „ŁĄG W OBIEKTYWIE”.

 • 4

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 pojedynczych prac.

 • 5

Osoba zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza to, przesyłając pracę do
Ośrodka Kultury w Łęgu do dnia 16 lipca 2017r.

Prace można przesłać na nośniku danych na adres  Ośrodek Kultury, ul. Chojnicka 30,
89-652 Łąg, lub drogą elektroniczną na adres ok@oklag.pl

 • 6

Do konkursu będą przyjmowane prace wcześniej nie publikowane.

 • 7

Akceptowany format plików – JPG

Rozmiar plików – do 10 MB

 • 8
  Prace należy opisać. W nazwie pliku umieszczamy dane autora i tytuł pracy.
 • 9

Złożone prace zostają w posiadaniu organizatora konkursu.
Nadesłanych na konkurs płyt Organizatorzy nie odsyłają.

 • 10

Uczestnik oświadcza, że prace nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich,
jest wolne od wad prawnych a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem.

 • 11

Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z prac w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach www, oraz prasie w celu promocyjnym.

 • 12

Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w kalendarzu, serwisie internetowym oraz publikacjach związanych z promocją konkursu.

 • 13

Prace zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasowa lub religijną.

 • 14

Komisja wytypowana przez organizatora konkursu wyłoni 1 zwycięską pracę.  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu rzeczowego.

Wyniki konkursu oraz uroczyste wręczenie nagrody autorowi zwycięskiej pracy odbędzie się 12.08.2017r. podczas „Łęskich Kapuśniaków”.

 • 15

Uczestnik, biorący udział w konkursie, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 • 16

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z
dn. 28.09.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.)