AKTUALIZACJA Budżet Obywatelski 2018

Do końca Czerwca 2017 roku można było składać wnioski do Budżety Obywatelskiego na rok 2018r.

Sołtys złożył następując wnioski do budżetu obywatelskiego.

 

Wniosek Podstawowy na:

 • rekultywacja płyty stadionu „Zielonych Łąg”

Wnioski szczęśliwy numerek:

 • utwardzenie nawierzchni płytami yumb ulicy Zielonej
 • utwardzenie nawierzchni płytami yumb drogi na Szyszkowiec dojazd do posesji 1 i 2
 • utwardzenie nawierzchni płytami yumb drogi prowadzącej do posesji Państwa Mikołajskich i pozostałych mieszkańców przy tej drodze.
 • wykonanie oświetlenia ulicy Ogrodowej na którą to inwestycję jest już projekt.

 

Radna Powiatowa Teresa Kropidłowska złożyła następujące wnioski.

 

Wniosek podstawowy:

 • remont nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu w Łęgu

Wniosek szczęśliwy numerek:

 • dokończenie wymiany ogrodzenia przy przedszkolu w Łęgu
 • zakup mebli do Sali i zmywalni w przedszkolu w Łęgu

Zielony wniosek:

 • zakup kwiatów i krzewów na plac w przedszkolu w Łęgu

 

Dyrektor Ośrodka Kultury w Łęgu złożyła następujące wnioski.

 

Wniosek szczęśliwy numerek:

 • monitoring terenu przy Ośrodku Kultury w Łęgu
 • zakup ławek na plac przed budynkiem Ośrodka kultury w Łęgu

Zielony wniosek:

 • zakup kwiatów i krzewów na plac przy Ośrodku Kultury

 

Przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2018

Podstawowy Budżet Obywatelski

Przedsięwzięcia zakwalifikowane: (głosowanie)
1. „Fitness Club pod gołym niebem” przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie. (wartość: 35.000 zł)
2. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu. (wartość: 35.000 zł)
3. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu. (wartość: 35.000 zł)
4. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
5. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Starej Juńczy. (wartość: 35.000 zł)
6. Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk. (wartość: 35.000 zł)
7. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Gotelp (siłownia zewnętrzna i plac zabaw). (wartość: 35.000 zł)
8. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
9. Rekultywacja nawierzchni płyty boiska sportowego w Łęgu. (wartość: 35.000 zł)
10. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
11. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB. (wartość: 35.000 zł)
12. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy). (wartość: 35.000 zł)
13. Montaż klimatyzacji w LCKEiOP w Będźmierowicach. (wartość: 35.000 zł)
14. Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku (od ulicy Dr. Zielińskiego). (wartość: 35.000 zł)
15. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
16. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska. (wartość: 35.000 zł)
17. Rewitalizacja terenu pomiędzy drogą 22 a Kościołem w Rytlu (teren postojowy Kaszubskiej Marszruty). (wartość: 35.000 zł)
18. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach. (wartość: 35.000 zł)
19. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie. (wartość: 35.000 zł)
20. Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu. (wartość: 35.000 zł)
21. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem. (wartość: 35.000 zł)
22. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach. (wartość: 35.000 zł)
23. Modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury w Rytlu. (wartość: 35.000 zł)
24. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Malinowej w Rytlu. (wartość: 35.000 zł)
25. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I. (wartość: 35.000 zł)

Przedsięwzięcia niezakwalifikowane:
1. Wymiana stolarki okiennej i modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipkach Górnych.
2. „Czyste chodniki i wybiegane jamniki”, czyli psia infrastruktura w Parku Borowiackim w Czersku.
3. Rekultywacja jeziora w Ostrowitem – kąpielisko.

Zielony Budżet Obywatelski

Przedsięwzięcia zakwalifikowane: (losowanie)
1. Posadzenie ozdobnych drzewek wzdłuż ul. Ferensa w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
2. Posadzenie ozdobnych drzew owocowych i krzewów przy remizie OSP Wieck. (wartość: 5.000 zł)
3. Posadzenie ozdobnych drzew owocowych i krzewów przy ulicy Rybackiej w Wiecku. (wartość: 5.000 zł)
4. Zagospodarowanie terenów zielonych w Gutowcu (przy świetlicy wiejskiej i skwerze ul. Dworcowej). (wartość: 5.000 zł)
5. Zieleń wokół Szkoły Podstawowej w Gotelpiu. (wartość: 5.000 zł)
6. Zakup krzewów dla Sołectwa Klaskawa (teren przy świetlicy wiejskiej). (wartość: 5.000 zł)
7. Zagospodarowanie terenów zielonych w Odrach (teren przy stawie). (wartość: 5.000 zł)
8. Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
9. Zagospodarowanie terenów zielonych w Będźmierowicach (przy drodze gminnej – rejon starej szkoły). (wartość: 5.000 zł)
10. Nasadzenie drzew i krzewów w Parku Borowiackim w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
11. Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie. (wartość: 5.000 zł)
12. Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Towarowej w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
13. Zagospodarowanie terenów zieleni przy remizie OSP Odry. (wartość: 5.000 zł)
14. Zagospodarowanie placu przed Ośrodkiem Kultury w Łęgu. (wartość: 5.000 zł)
15. Posadzenie drzew i krzewów przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu. (wartość: 2.000 zł)
16. Zakup drzew i krzewów na teren przy stawie w Mokrem. (wartość: 5.000 zł)
17. Zagospodarowanie terenów zieleni przy świetlicy w Zapędowie. (wartość: 5.000 zł)
18. Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach. (wartość: 5.000 zł)

Przedsięwzięcia niezakwalifikowane:

1. Zazielenienie placu rekreacyjnego w Łęgu-Kolonii.

 

CzBO 2018 – Losowanie okręgów konsultacyjnych i numerów przedsięwzięć do głosowania

W dniu 13 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Czersku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Wnioskodawcom, których przedsięwzięcia w ubiegłym roku zostały zrealizowane, wręczono okolicznościowe certyfikaty.

Zobacz prezentację:
podsumowanie CzBO2016

Ponadto odbyło się losowanie okręgów konsultacyjnych do głosowania w Podstawowym Budżecie Obywatelskim.

Okręg nr 1
– Czersk, Osiedle nr 1 „Centrum”
– Sołectwo Kurcze
– Sołectwo Łąg-Kolonia
– Sołectwo Mokre

Okręg nr 2
– Sołectwo Łąg
– Sołectwo Złotowo
– Sołectwo Będźmierowice
– Sołectwo Łubna

Okręg nr 3
– Czersk, Osiedle nr 2 „Chojnickie”
– Sołectwo Rytel (2)
– Sołectwo Klaskawa
– Sołectwo Wieck

Okręg nr 4
– Czersk, Osiedle nr 4 „Tucholskie”
– Sołectwo Gutowiec
– Sołectwo Mosna
– Sołectwo Malachin

Okręg nr 5
– Czersk, Osiedle nr 3 „Starogardzkie”
– Sołectwo Krzyż
– Sołectwo Łąg (2)
– Sołectwo Odry

Okręg nr 6
– Sołectwo Rytel
– Sołectwo Zapędowo
– Sołectwo Lipki
– Sołectwo Gotelp

Rozlosowano także numery dla poszczególnych przedsięwzięć, jakie będą brały udział w głosowaniu, które odbędzie się od 15 sierpnia do 15 września br.

Zobacz prezentację:
wnioski CzBO 2018

UWAGA!!!
– do realizacji z danego okręgu przejdą przedsięwzięcia po jednym z terenu danego sołectwa (osiedla), chyba że będzie wolna pula środków;
– w głosowaniu przedsięwzięcie musi uzyskać min. 50 głosów poparcia;