POLICJANCI Z CZERSKA OTRZYMALI NARKOTESTY

Policjanci z komisariatu Policji w Czersku zostali wyposażeni w nowoczesne narkotesty. Zakupione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej urządzenia pomogą funkcjonariuszom w wykrywaniu kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem narkotyków. Testery są niewielkich rozmiarów i charakteryzują się niezawodnością wskazania oraz prostą obsługą. Wynik jest znany już po kilku minutach od przeprowadzenia badania.

Samorząd Czerska wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy miejscowym MOPS-ie chętnie wspierają wszelkie inicjatywy, które policjanci z czerskiego komisariatu podejmują na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Każdorazowo angażują się w działania, popierają przedsięwzięcia, aktywnie uczestniczą w realizacji profilaktycznych akcji. Tak było i tym razem.

W ramach prowadzonego wspólnie programu na rzecz przeciwdziałania narkomanii zakupione zostały przez dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Sylwię Tomaszewską; nowoczesnej generacji narkotesty, które na ręce komendantów z czerskiego komisariatu przekazał zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza. Otrzymane urządzenia będą pomocne przy prowadzonych działaniach przez kryminalnych oraz funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich, a także znacznie ułatwią eliminowanie z ruchu kierowców będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu i będą skutecznym narzędziem w pracy policjantów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

mat. Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach