konkurs na projekt przypinki

 

 

 

 

ŻYCIE LEPIEJ SMAKUJE NA TRZEŹWO – KONKURS

 

 1. Organizator: Organizatorem konkursu jest Sołtys Sołectwa Łąg i Ośrodek Kultury w Łęgu oraz MGOPS w Czersku
 2. Cel konkursu: Upowszechnianie wiedzy młodzieży na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu oraz promocji zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu oraz propagowania idei trzeźwości. Inicjatywa ta ma szerzyć i umacniać prawidłowe wzorce oraz umożliwić poznanie specyfiki problemu uzależnienia od alkoholu po przez kształtowanie wyobraźni uczniów przez tworzenie różnorodnych prac plastycznych lub grafiki komputerowej na ww. temat.
 • Warunki uczestnictwa: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Życie Lepiej Smakuje Na Trzeźwo”
  • Udział w konkursie ma charakter ogólny i jest skierowany

do mieszkańców gminy Czersk

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
 • Format prac w kształcie okręgu w postaci pracy plastycznej lub grafiki komputerowej
 • Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem) jest dowolna, lub grafika komputerowa.
 • Pracę należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, oraz kontakt.
 • Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 1. Termin i miejsce nadsyłania prac: Konkurs II edycja rozpoczyna się 12 sierpnia    

2017r. i trwać  będzie do 25 sierpnia 2017r.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka Kultury   w Łęgu.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 2. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace indywidualne,

ilustrujące najlepiej temat przewodni „Życie Lepiej  

    Smakuje Na Trzeźwo”.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu: ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

nastąpi w dniu  09 września 2017r podczas dożynek rolnico-leśnych

 • Publikacja prac: Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Ośrodku Kultury w Łęgu po 09-09-2017r.
 • Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

VII.       Uwagi dodatkowe:  Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wyniki konkursu również będą publikowane na stronie internetowej
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.