Komunikat dla właścicieli lasów zniszczonych w nawałnicy

W związku z nawałnicą, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r., wiele drzew i lasów na terenie powiatu chojnickiego uległo uszkodzeniu i zniszczeniu stanowiąc wywroty i złomy oraz zagrażając bezpieczeństwu.
Wobec powyższego Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje mieszkańców, właścicieli lasów prywatnych i gminy powiatu chojnickiego, że:

Właściciele lasów prywatnych fakt zniszczenia drzewostanu winni zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia w Chojnicach. Zgłaszając szkodę na druku, który zamieszczamy poniżej należy wskazać lokalizację lasu, tj. miejscowość, nr ewidencyjny działki, arkusz mapy oraz szacunkową powierzchnię zniszczeń wraz z dokumentacją fotograficzną.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 (we wtorki od 8:00 do 16:00) w pokoju nr 52 i 53.

mat. Urząd Miasta