Zebranie sołeckie

W dniu 22 września 2017 roku o godz. 17/00 w Ośrodku Kultury odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Łąg. Podczas zebrania będą omawiane poniższe sprawy.

  • Sprawozdanie z działalności za rok 2016
  • Podział środków finansowych sołectwa na rok 2018
  • Sprawy bieżące sołectwa
  • Wolne wnioski
  • Zakończenie