Spotkanie opłatkowe

W piątek 8 grudnia 2017r w Ośrodku Kultury w Łęgu odbyło się spotkanie opłatkowe dla stowarzyszeń. Spotkanie zaszczycili Pani Burmistrz Jolanta Fierek oraz wice burmistrz Grzegorz Klauza,  Pan Zbigniew Labuda Dyrektor Zakładu Przewozów w Gdyni, ksiądz proboszcz Jan Kiczka  oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie Łęga i przy Ośrodku Kultury. Spotkanie uświetnili podopieczni WTZ Czersk przedstawieniem wigilijnym o narodzinach Chrystusa.