Debata w Łęgu

ZAPRASZAMY

W dniu 15 lutego 2018 roku w Ośrodku Kultury w Łęgu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami MGOPS, Policji, Księdza. Podczas spotkania będą poruszane kwestie bezpieczeństwa oraz współpracy i realizacji zadań przez pracowników socjalnych MGOPS.

Policja przeprowadzi ZNAKOWANIE ROWERÓW. Osoby chcące oznakować rower proszeni są o przybycie z rowerem oraz posiadanie przy sobie dowodu osobistego.

Z A P R A S Z A M Y