Naprawa Przepustu

W dniu 19 kwietnia 2018 roku dokonano naprawy przepustu na drodze gminnej prowadzącej od ul. Chojnickiej obok Pana Mikołajskiego do przejazdu kolejowego działka nr 21.

Naprawa wymienionego przepustu spowoduje obniżenie stanu wód zgromadzonych na terenie przyległym do boiska szkolnego i posesji Pana Kołatki oraz wód zgromadzonych po drugiej stronie drogi krajowej.