Zebranie Mieszkańców Sołectwa ŁĄG

 

Głównym tematem zebrania jest wyrażenie opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej poprzez odpowiedź mieszkańców na pytania dotyczące usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w odległości mniejszej niż 50 m od obiektów chronionych którymi są: szkoły, przedszkola, urzędy administracji państwowej i samorządowej, dworce kolejowe i autobusowe, kościoły, cmentarze.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZWOŁUJĘ

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

SOŁECTWA    ŁĄG

 

w dniu   08  czerwca 2018 r.

o godz. 18/00

w Ośrodku Kultury Łąg

 

Tematem zebrania będzie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czersk.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  3. Sprawy bieżące sołectwa.

 

      Ze względu na wagę omawianych spraw, bardzo proszę

     o udział w  zebraniu.

 

 

                                                                                                                Sołtys

                                                                                                                         Andrzej Kosecki