Brak Wody

KOMUNIKAT !

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku zawiadamia o konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac na ujęciu SUW w m. Łąg w dniu:

12 czerwca 2018 r. (wtorek) w godzinach od 10-15

 Może spowodować to przerwę w dostawie wody w Łęgu :

Zdajemy sobie sprawę, że zastosowanie się do podanych wymagań może być dla Państwa uciążliwe, jednak wykonanie tych prac jest niezbędne i jednocześnie niemożliwe do wykonania w inny sposób.

Po ustaniu prac mogą wystąpić chwilowe zmącenia wody. Prosimy o przygotowanie sobie na czas prac niezbędnej ilości  wody.